• 07:00 16/08/2015
    “Hợp tác làm ăn” – Coi chừng mất bạn!
    Emdep.vn - Không những mất bạn, bạn sẽ mất luôn cả tiền vốn và niềm tin dành cho công việc, đam mê mà bạn đang theo đuổi. Đó chính là bài học của tôi sau khi chung vốn mở cửa hàng quần áo thời trang với cô bạn của mình!