• 07:00 09/08/2015
    Tán gái, yếu tố quan trọng nhất là gì?
    Emdep.vn - Này, đừng tưởng cứ “đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu nhé”, có nhiều gã trai ngoại hình xấu òm, thế mà gái vẫn đổ rầm rầm, bí quyết là gì vậy?