• 09:00 27/08/2015
    Kẻ giấu mặt tập 34 ngày 27/8 trên HTV7
    Emdep.vn - Kẻ giấu mặt tập 34 ngày 27/8 trên HTV7 - Tâm Châu đến căn nhà hoang bắt được một tên buôn ma túy nhỏ lẻ trong thành phố để dò la thông tin về Ông Trùm.