• 08:00 13/08/2015
    Kẻ giấu mặt tập 26 ngày 13/8 trên HTV7
    Emdep.vn - Kẻ giấu mặt tập 26 ngày 13/8 trên HTV7 - Tâm Châu bị mất tích ngay trên địa bàn của Hải sát thủ, Quân mã tấu báo tin rằng có thể Trương Vũ và Cu lửa đã bắt cóc Tâm Châu.