• 08:00 12/08/2015
    Kẻ giấu mặt tập 25 ngày 12/8 trên HTV7
    Emdep.vn - Kẻ giấu mặt tập 25 ngày 12/8 trên HTV7 - Trương Vũ bắt Tâm Châu khai ra nội tuyến là ai, nếu không sẽ báo cho ban chuyên án cô liên kết với bọn giang hồ và bán thông tin cho Ông trùm.