• 08:00 19/08/2015
    Kẻ giấu mặt tập 29 ngày 19/8 trên HTV7
    Emdep.vn - Kẻ giấu mặt tập 29 ngày 19/8 trên HTV7 - Chiếc thẻ nhớ bằng chứng đã được Cường Iphone giao cho Đại tá Công, ông ra lệnh triển khai lực lượng bắt Trương Vũ.