• 06:00 01/10/2016
    Những món ăn đi cùng năm tháng ở Chợ Lớn
    Emdep.vn - Mang tên thường gọi theo khu vực Quận 5, Quận 6, quận 10 và một phần quận 11, Chợ Lớn có nhiều người gốc Hoa sinh sống và tồn tại những món ăn đã thành thương hiệu như sủi cảo, phá lấu, chè Hoa…