• Trang chủ»
  • hai phia - Tổng hợp các tin về chủ đề hai phia
  • 06:00 25/01/2017
    Tình yêu cũng cần được ‘trao đổi ngang giá’
    Emdep.vn - Cũng giống như tiền bạc, tình yêu không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi, mà chỉ chuyển quyền sở hữu từ người này sang người khác. Và dĩ nhiên, tình yêu cũng cần được ‘trao đổi ngang giá’.