• 09:00 24/11/2016
    Đời một người đàn bà đáng giá bao nhiêu?
    Emdep.vn - Đến cuối đời vẫn không hề biết từng chặng đường đi qua, từng người đến rồi đi, với họ mình đáng giá bao nhiêu. Ừ, thì vẫn là một câu hỏi không hề có câu trả lời, hay chỉ đơn giản thấy nó quá thô tục để đi tìm câu trả lời.