• 10:00 04/07/2016
    Trực tiếp Định mệnh tập 34 Full Video
    Emdep.vn - Trực tiếp Định mệnh tập 34 ngày 4/7 - Ghuman đã lên kế hoạch chọc giận thành công Kumud khi trong lễ kỉ niệm, Ghuman đã công bố về chuyện liên minh hôn nhân giữa Kumud và Saras.