• 08:00 06/06/2016
    Định mệnh tập 6 ngày 6/6/2016
    Emdep.vn - Định mệnh tập 6 - Kumud và mọi người rất bất ngờ khi Saras dù xa quê từ nhỏ nhưng vẫn nhớ rõ tên và mặt của từng người.