• 08:00 15/06/2016
    Định mệnh tập 15 ngày 15/6/2016
    Emdep.vn - Định mệnh tập 15 - nghĩ rằng Kumud vẫn còn tổn thương vì mình, Saras quyết định rời đi mà không biết rằng hành động này của anh còn khiến cô đau đớn hơn.