• 18:26 06/07/2016
    Du hí Việt Nam qua những địa danh in trên tờ tiền
    Emdep.vn - Trên mỗi tờ tiền chúng ta đang dùng mệnh giá khác nhau lại in một địa điểm nhất định. Có bao giờ bạn thắc mắc địa danh ấy ở đâu? Cùng chúng tôi dạo quanh một vòng những địa danh in trên các tờ tiền đang lưu thông hiện nay.