• 11:00 16/11/2016
    Đàn ông thông minh luôn chọn "đàn bà đã cũ"
    Emdep.vn - Họ tự đắc với cả thế giới khi đã từng ôm trọn vào lòng ngần ấy ngu si của một thời trẻ dại, đổi đi tình đầu họ lấy lại được một tâm hồn am hiểu về đàn ông...