• 15:54 29/04/2016
    Trương Ngọc Ánh: "Tôi sung sức vì đang yêu"
    Emdep.vn - Sự thấu hiểu, động viên của người yêu là nguồn sức mạnh tinh thần lớn để Trương Ngọc Ánh toàn tâm toàn ý phát triển nghệ thuật và cống hiến nhiều sản phẩm điện ảnh hay.