• 06:00 02/06/2017
    Về Tây Nguyên thực hiện giấc mơ cưỡi voi
    Emdep.vn - Về với Tây Nguyên không chỉ là về với miền đất nắng gió, say hương cà phê mà còn là về nơi thực hiện giấc mơ được một lần cưỡi trên lưng chú voi Bản Đôn vang vọng trong từng câu hát của tuổi thơ.