• 07:00 07/02/2016
    Hai cuốn sách hay về Tây Tạng
    Emdep.vn - Không một ai đặt chân vào Tây Tạng mà không chịu ít nhiều bị ảnh hưởng của nó. Và không ai có thể tiếp tục sống đời chật hẹp cả về vật chất lẫn tâm hồn khi đã nhìn thấy và cảm nhận sự bao la hùng vĩ của rặng Tuyết Sơn.