• 07:00 02/07/2015
    Cơm 5000 đồng ấm lòng sĩ tử mùa thi
    Emdep.vn - Để giảm bớt chi phí sinh hoạt cho sĩ tử và người nhà, tại một số địa điểm thi trên địa bàn Thủ đô xuất hiện hàng chục điểm phát cơm miễn phí.