• 14:00 10/06/2017
    Khi muốn từ bỏ nhau, hãy nghĩ đến lý do vì sao ta bắt đầu...
    Emdep.vn - Ta vẫn còn yêu nhau đúng không? Vậy cái gì đã chi phối chúng ta qua những tháng rộng năm dài... ở đời. Người ta phải sống cho trăm ngàn mối quan hệ, chi phối bởi trăm sự xung quanh... yêu chỉ là một việc, còn rất nhiều việc phải hoàn thành...
  • 06:00 25/01/2017
    Tình yêu cũng cần được ‘trao đổi ngang giá’
    Emdep.vn - Cũng giống như tiền bạc, tình yêu không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi, mà chỉ chuyển quyền sở hữu từ người này sang người khác. Và dĩ nhiên, tình yêu cũng cần được ‘trao đổi ngang giá’.