• 15:00 01/10/2016
    Lênh đênh chợ Cái Răng mùa nước nổi
    Emdep.vn - Đến miền Tây mà chưa đi chợ nổi Cái Răng thì coi như chưa đặt chân đến miền sông nước hữu tình, người nông dân chất phác, đôn hậu.