• 16:00 12/12/2016
    Họa ẩn dưới tầng hầm chung cư
    Emdep.vn - Những bốt điện đang hoạt động dưới các tầng hầm, cùng hàng ngàn chiếc xe máy, nếu xảy ra cháy thì hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc.