• 13:00 27/09/2016
    10 hành động cấm kỵ ở các nước
    Emdep.vn - Trong khi xoa đầu người khác là việc cấm kỵ ở những nước theo đạo Phật, nụ cười chỉ dành cho người thân ở xứ bạch dương.