• 14:00 09/10/2016
    Kết cục biết trước của cô gái nhẹ dạ
    Emdep.vn - Vì nhẹ dạ cả tin nên các cô gái vẫn lao đầu vào đàn ông có vợ, dù đã biết trước kết cục không mấy tốt đẹp của mình: bị ruồng bỏ, bị đánh ghen...