• 09:00 16/02/2016
    4 bước trị tóc bết dầu siêu hiệu quả
    Emdep.vn - Những người có tóc bết dầu thường lặp lại vòng luẩn quẩn: càng bết càng gội, càng gội càng bết. Vậy có cách nào để khắc phục tình trạng này?