• 07:00 02/11/2015
    Bố vợ rủ con rể đi “đổi gió” gặp tai bay vạ gió
    Emdep.vn - Tôi chẳng còn biết tính sao, nên đã đem chuyện này kể với bố vợ, ông một mực bắt tôi không được nói chuyện này ra, phải giữ kín “sống để bụng chết mang theo” , nếu mẹ vợ tôi mà phát hiện ra thì ông sẽ không còn đường sống yên, vợ tôi mà biết thì bao nhiêu năm hình tượng của ông cũng sẽ sụp đổ.