• 07:00 30/10/2015
    Thân nhau như đồng nghiệp chốn công sở
    Emdep.vn - Từ những việc giúp đỡ nhau nhỏ nhắn trong cuộc sống ở nơi công sở, mà Hoa đã tìm cho mình được một người bạn thật sự, một người tri kỉ trong cuộc sống