• 10:00 25/01/2017
    Singapore không thú vị như ta vẫn tưởng
    Emdep.vn - Dịch vụ đắt đỏ và không thuận tiện, văn hoá lai tạp, ẩm thực thiếu đặc trưng, Singapore có nhiều điểm trừ hơn hẳn so với những gì người ta vẫn nghĩ.