• 06:00 31/07/2015
    14 cuốn sách hay được Mark Zuckerberg khuyên đọc (phần 1)
    Emdep.vn - Dưới đây là 14 cuốn sách hay mà Mark Zuckerberg đã đọc và khuyên mọi người không nên bỏ qua chúng. Ngay bây giờ, chúng ta hãy điểm tên các cuốn sách này và tìm hiểu tại sao chúng là những cuốn sách đáng đọc.