• 15:00 17/08/2015
    5S Online tập 444: Nẫng tay trên - Phần 1 ngày 17/8
    Emdep.vn - 5S Online tập 444: Nẫng tay trên - Phần 1 ngày 17/8 - Thảo Mai phải đi rửa bát thuê ở quán bún cá, Quyết và Trung đi bốc vác, Phan đi lau dọn cuối cùng cũng có đủ tiền để trả nợ.