• 09:00 05/08/2015
    5S Online tập 437: Anh em tranh nhau đóa "Quỳnh" - Phần 1 ngày 6/8
    Emdep.vn - 5S Online tập 437: Anh em tranh nhau đóa "Quỳnh" - Phần 1 ngày 6/8, Tườn Vy đạt giải quán quân nhưn đó là cuộc thi lởm nên giải thưởng tiền mặt không có, chuyến đi Mỹ lại càng không, đã thế còn mất oan 2 triệu tiền làm ảo thuật.