Những khác nhau thú vị giữa đàn ông và phụ nữ

Pica Trần 2014-08-18 09:36
- (Em đẹp) - Đàn ông chỉ nói 2000 từ/ngày trong khi phụ nữ nói tới 7000 từ/ngày. Đây là một trong những khác biệt thú vị giữa đàn ông và phụ nữ.


Pica Trần
logo smaill
Nhan sắc 10 hot girl Việt không kém cạnh sao Thái Lan