Khi nào là thời điểm thích hợp để kết hôn (P2)

Tuyết Trang 2016-11-09 06:30
- Khi hai người tương đồng và sẵn sàng hòa cuộc sống làm một, có trách nhiệm với nhau, đó là hôn nhân.

 

Khi nào là thời điểm thích hợp để kết hôn (P1)

Khi nào là thời điểm thích hợp để kết hôn (P1)

kết hôn

Tuyết Trang

(Theo TT)

4 cung hoàng đạo sẽ kết hôn vào năm 2021, phước lộc đầy nhà, hạnh phúc viên mãn