Khi nào là thời điểm thích hợp để kết hôn (P1)

Tuyết Trang 2016-11-08 06:00
- Hai người yêu nhau đến giai đoạn nào là có thể kết hôn? Những cuộc hôn nhân vội vã chưa chắc đã không hạnh phúc, nhưng khi tình yêu đã chín mùi thì lúc nào cưới là cưới thôi, không băn khoăn nhiều.

kết hôn

(còn tiếp)

Tuyết Trang

(Theo TT)