Nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024, người lao động được nghỉ mấy ngày?

2023-09-23 15:20
- Bộ LĐTB&XH đề xuất 2 phương án nghỉ lễ dịp Quốc khánh năm 2024 đều kéo dài 4 ngày liên tục.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang xây dựng phương án nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2024 đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong các doanh nghiệp.

Theo đó, đối với nhóm công chức, viên chức, dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024, hiện Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất hai phương án để gửi xin ý kiến các bộ, ngành.

Phương án 1: Nghỉ 2 ngày theo quy định, trong đó, nghỉ ngày 2/9 Dương lịch và 1 ngày liền kề sau ngày 2/9. Công chức, viên chức được nghỉ từ thứ Bảy ngày 31/8/2024 đến hết thứ Ba ngày 3/9/2024 Dương lịch.

Nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024, người lao động được nghỉ mấy ngày?

Như vậy, với phương án này, dịp nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2024 công chức, viên chức sẽ được nghỉ 4 ngày (bao gồm 2 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh, 2 ngày nghỉ hằng tuần).

Phương án 2: Nghỉ 2 ngày theo quy định, trong đó, nghỉ ngày 2/9 Dương lịch và 1 ngày liền kề trước ngày 2/9. Theo đó, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục, từ thứ Bảy ngày 31/8/2024 đến hết thứ Ba ngày 3/9/2024 Dương lịch.

Với phương án này, dịp nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2024, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 4 ngày (bao gồm 2 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh, 1 ngày nghỉ hằng tuần và 1 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động).

Với hai phương án được xây dựng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất dịp nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2024 theo phương án 1.

Lý do là cả 2 phương án đều nghỉ 4 ngày liên tục, từ thứ Bảy ngày 31/8/2024 đến hết thứ Ba ngày 3/9/2024, tuy nhiên phương án 1 có ưu điểm là giảm thủ tục hành chính và không phải thực hiện việc bố trí nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động.

Đối với người lao động tại doanh nghiệp, căn cứ vào điều kiện thực tế và lịch nghỉ đối với công chức, viên chức, người sử dụng lao động bố trí lịch nghỉ Tết Nguyên đán và nghỉ lễ Quốc khánh cho người lao động như sau:

Dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2024: Lựa chọn 1 ngày trước Tết và 4 ngày đầu sau Tết hoặc 2 ngày trước Tết và 3 ngày đầu sau Tết, hoặc 3 ngày trước Tết và 2 ngày sau Tết. Đồng thời thông báo phương án nghỉ Tết cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024, người sử dụng quyết định cho người lao động nghỉ 2 ngày (ngày 2-9 và 1 ngày liền trước hoặc sau). Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ Tết Âm lịch hoặc nghỉ lễ Quốc khánh, thì bố trí nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần cho người lao động vào ngày làm việc kể tiếp theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động.

PV (Tổng hợp)

Hố không đáy trên thế giới - Cánh cổng địa ngục hay dấu hiệu tận thế