qc-epoint

Bài cúng ông Công ông Táo theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam

2021-02-02 14:00
- Dưới đây là bài cúng ông Công ông Táo theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam - NXB Văn hóa Thông tin.

 

Mâm cỗ cúng ông Công ông Táo của độc giả Tô Hưng Giang (Hà Nội). 

Chúng tôi xin tư vấn bài cúng ông Công ông Táo theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam - NXB Văn hóa Thông tin: 

Nam mô A Di Đà Phật! 

Nam mô A Di Đà Phật! 

Nam mô A Di Đà Phật! 

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương 

Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân. 

Tín chủ (chúng) con là: … 

Ngụ tại: … 

Hôm nay, ngày 23 tháng Chạp, tín chủ chúng con thành tâm sắp sửa hương hoa phẩm luật, xiêm hài áo mũ, kính dâng tôn thần. Thắp nén tâm hương tín chủ con thành tâm kính bái. 

Chúng con kính mời ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân hiển linh trước án hưởng thụ lễ vật. 

Cúi xin Tôn thần gia ân xá tội cho mọi lỗi lầm trong năm qua gia chủ chúng con sai phạm. 

Xin Tôn thần ban phước lộc, phù hộ toàn gia chúng con, trai gái, già trẻ sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, vạn sự tốt lành. 

Chúng con lễ bạc tâm thành, kính lễ cầu xin, mong Tôn thần phù hộ độ trì. 

Nam mô A Di Đà Phật! 

Nam mô A Di Đà Phật! 

Nam mô A Di Đà Phật! 

AM

qc-epoint