Từ 1/7, có thể nhận trợ cấp thất nghiệp gần 300 triệu đồng?

2022-07-06 16:17
- Theo quy định, mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở và tối đa 12 tháng.

Theo tin từ cơ quan Bảo hiểm xã hội, với việc áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới từ ngày 1/7 tới, mức hưởng trợ cấp với người lao động đóng Bảo hiểm thất nghiệp khi mất việc làm cũng tăng theo.

Theo quy định của Luật Việc làm, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng Bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp; nhưng không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng với người lao động tại doanh nghiệp (hoặc bằng 5 lần mức lương cơ sở với người lao động làm trong khu vực nhà nước).

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng Bảo hiểm thất nghiệp: từ đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng đóng Bảo hiểm thất nghiệp được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp; sau đó cứ thêm 12 tháng đóng được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp, nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Từ 1/7, có thể nhận trợ cấp thất nghiệp gần 300 triệu đồng?

Để được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi mất việc làm cần đáp ứng một số điều kiện.

Như vậy, khi lương tối thiểu vùng tăng từ ngày 1/7, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa đối với người lao động tham gia Bảo hiểm thất nghiệp cũng tăng lên, cụ thể:

Cụ thể, từ 1/7, theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP, mức lương tối thiểu vùng lần lượt vùng I là 4,68 triệu; vùng II 4,16 triệu, vùng III 3,64 triệu và vùng IV 3,25 triệu đồng (tăng thêm 6%, tương ứng 180.000 - 260.000 đồng so với mức lương áp dụng trước đó).

Do vậy, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa hằng tháng của người lao động tại từng vùng cũng tăng theo. Cụ thể, vùng I: 23.400.000 đồng; vùng II: 20.800.000 đồng; vùng III: 18.200.000 đồng; vùng IV: 16.250.000 đồng.

Như vậy, ở vùng I, nếu người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 12 năm trở lên thì tổng số tiền tối đa nhận được 280,8 triệu đồng/người; vùng II tối đa là 249,6 triệu đồng/người; vùng III tối đa là 218,4 triệu đồng/ người; vùng IV tối đa là 195 triệu đồng/ người.

Ni Trần (Tổng hợp)