Mức thu nhập của người Hà Nội đến năm 2045 cao ở mức nào?

2023-02-08 21:27
- Tầm nhìn đến năm 2045, Thủ đô Hà Nội là thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao, với GRDP bình quân đầu người đạt trên 36.000 USD...

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 12 ngày 7/2/2023 Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 .

Theo Chương trình hành động của Chính phủ, giai đoạn từ nay đến năm 2030, Thủ đô Hà Nội là thành phố "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại"; trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng Thủ đô và cả nước; hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao với khu vực, thế giới, phấn đấu phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực.

Xác minh thông tin 1 phụ nữ thường cầm dao đe doạ hàng xóm ở chung cư

Nghị quyết cũng đặt ra mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hằng năm giai đoạn 2021 - 2025 tăng khoảng 7,5 - 8,0%; GRDP giai đoạn 2026 - 2030 tăng 8,0 - 8,5%/năm; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt khoảng 8.300 - 8.500 USD, đến năm 2030 đạt khoảng 12.000 - 13.000 USD.

Tỉ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP đến năm 2025 đạt khoảng 17%, đến năm 2030 đạt khoảng 20%. Tỉ trọng kinh tế số trong GRDP đến năm 2025 đạt khoảng 30%, đến năm 2030 đạt khoảng 40%

Tỉ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong giá trị sản xuất nông nghiệp đến năm 2025 đạt 70%, đến năm 2030 đạt 80%.

Về năng suất lao động tăng bình quân đến năm 2025 đạt 7 - 7,5%, đến năm 2030 đạt 7,5%; tỉ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt khoảng 60 - 62%, đến năm 2030 đạt 75%; tỉ lệ nước thải đô thị được xử lý đến năm 2025 đạt 50 - 55%, đến năm 2030 đạt 100%.

Tầm nhìn đến năm 2045, Hà Nội là TP kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao, với GRDP bình quân đầu người đạt trên 36.000 USD; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc và hài hòa; tiêu biểu cho cả nước; có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Thu Trang (tổng hợp)

5 điểm du ngoạn thú vị không thể bỏ qua khi đến Ninh Bình