• 20:20 11/10/2016
    Cả trăm xe cá nhân Trung Quốc sẽ vào Việt Nam mỗi ngày
    Emdep.vn - Từ ngày 11-1-2017, UBND tỉnh Quảng Ninh sẽ cho phép ô tô con 9 chỗ ngồi trở xuống, thuộc sở hữu cá nhân, doanh nghiệp đi tham quan du lịch của Trung Quốc nhập cảnh và tham quan du lịch ở Việt Nam và ngược lại.