• 15:00 21/08/2017
    Khám phá 'Tây Lương Nữ Quốc' trên dãy Himalaya
    Emdep.vn - Sống trên nóc nhà thế giới, người Mosuo đề cao vai trò và vị trí của phụ nữ trong xã hội. Phụ nữ có thể chọn và thay đổi đối tác tùy thích mà không bị hôn nhân ràng buộc.