• 08:00 08/05/2017
    Học tại nhà cải biên kiểu Việt Nam
    Emdep.vn - Bên cạnh mô hình homeschooling nguyên bản – cha mẹ học ở nhà cùng con, một số phụ huynh Việt đang áp dụng những mô hình có cải biến để phù hợp với môi trường sống trong nước.