• 08:40 08/07/2017
    Mới đầu mùa, dân Việt ăn hơn 7.000 tấn mận Trung Quốc
    Emdep.vn - Các bà nội trợ vẫn nghĩ mận bán trên thị trường là mận đặc sản Việt Nam do đang chính vụ mà không hay biết, mận Trung Quốc đã âm thầm đổ bộ đột lốt mận Việt. Thế nên, dù mới đầu mùa nhưng dân Việt đã ăn khoảng 7.200 tấn mận Trung Quốc.