• 15:00 02/08/2017
    Hồ 'Chảo chiên' kỳ lạ nước sôi ùng ục quanh năm
    Emdep.vn - Với tên gọi đặc biệt, “Frying Pan” hay “hồ Chảo chiên” là một trong những hồ nước nóng lớn nhất thế giới. Nước tại đây có tính axit luôn giữ ở mức nhiệt khoảng 50 độ C – 60 độ C quanh năm.