Nghệ sĩ biểu diễn nghệ thuật sẽ được cấp thẻ hành nghề.

Emdep.vn - Đây là dự thảo mới nhất của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc sẽ cấp thẻ hành nghề, biểu diễn nghệ thuật, thời trang cho các nghệ sĩ đủ điều kiện.

Theo dự thảo, Thẻ hành nghề do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân theo quy định của pháp luật để cá nhân tham gia hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang có nhận thù lao bằng tiền hoặc các quyền lợi vật chất khác. Thẻ hành nghề có giá trị sử dụng trên phạm vi toàn quốc.

Đối tượng được cấp Thẻ hành nghề: Các cá nhân được Nhà nước phong tặng danh hiệu hoặc đang làm việc tại các đơn vị nghệ thuật công lập, ngoài công lập; các cá nhân có văn bằng tốt nghiệp về chuyên ngành nghệ thuật, trình diễn thời trang hoặc đạt giải tại các cuộc thi, liên hoan nghệ thuật; cuộc thi người đẹp, người mẫu trong nước và quốc tế...

Theo dự thảo, cá nhân đề nghị cấp Thẻ hành nghề có thể gửi hoặc thông qua các pháp nhân đại diện gửi 1 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Cục Nghệ thuật biểu diễn hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Nghệ sĩ biểu diễn nghệ thuật sẽ được cấp thẻ hành nghề.

Nghệ sĩ tham gia hoạt động nghệ thuật biểu diễn tại Việt Nam sẽ được cấp thẻ hành nghề

Dự thảo nêu rõ, Cục Nghệ thuật biểu diễn tiếp nhận hồ sơ của các cá nhân đang làm việc tại các đơn vị nghệ thuật thuộc Trung ương và cá nhân là hội viên các Hội văn học nghệ thuật thuộc Trung ương. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp nhận hồ sơ của các cá nhân đang làm việc trong các đơn vị nghệ thuật công lập, ngoài công lập thuộc địa phương; cá nhân là hội viên các Hội văn học nghệ thuật thuộc địa phương và cá nhân có nhu cầu tham gia biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thẩm định và đề nghị tổ chức, cá nhân bổ sung nếu hồ sơ chưa hợp lệ. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi danh sách cá nhân đề nghị Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp Thẻ hành nghề. Trường hợp cần thẩm định năng lực chuyên môn của người đề nghị cấp Thẻ thì thời hạn cũng không quá 10 ngày làm việc.

Nghệ sĩ biểu diễn nghệ thuật sẽ được cấp thẻ hành nghề.
Đối tượng được cấp Thẻ hành nghề: Các cá nhân được Nhà nước phong tặng danh hiệu hoặc đang làm việc tại các đơn vị nghệ thuật công lập, ngoài công lập; các cá nhân có văn bằng tốt nghiệp về chuyên ngành nghệ thuật, trình diễn thời trang hoặc đạt giải tại các cuộc thi, liên hoan nghệ thuật; cuộc thi người đẹp, người mẫu trong nước và quốc tế...

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được danh sách kèm theo hồ sơ đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các đơn vị nghệ thuật Trung ương; Hội văn học nghệ thuật thuộc Trung ương và hồ sơ của cá nhân đủ điều kiện cấp Thẻ hành nghề, Cục Nghệ thuật biểu diễn ban hành quyết định cấp Thẻ hành nghề. Trường hợp không cấp Thẻ, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.

Theo Tuệ Văn/ Báo Chính Phủ

Mọi phản ánh, ý kiến, thông tin nóng, bài vở cộng tác của độc giả có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ:
Email:  banbientap@i-com.vn
Hotline: 0914926900

 

Xem thêm