10 kiểu đồng nghiệp phiền toái chốn công sở

2016-05-14 07:02
- Thô lỗ, nói nhiều, trốn việc... là ba trong số 10 tính cách phiền toái chốn công sở bất kỳ ai cũng gặp.

10 kiểu đồng nghiệp phiền toái điển hình chốn công sở

Công sở có thể gọi là xã hội thu nhỏ bởi bạn có thể gặp bất cứ kiểu người nào với muôn vàn tính cách khác nhau. Dưới đây là 10 kiểu đồng nghiệp phiền toái điển hình chốn công sở, bạn có thể bắt gặp họ hàng ngày hoặc chính bạn đang có những tính cách nên thay đổi này mà bản thân không nhận ra.

10 kiểu đồng nghiệp phiền toái chốn công sở

Hanna

Xem thêm:

qc-mypoint