Xu thế của văn phòng trong tương lai

2015-06-18 12:59
- Ranh giới giữa công việc và cuộc sống cá nhân sẽ dần bị xóa bỏ...
Thụy Dương (Dịch từ Pitarest)
(Theo Congluan)
qc-mypoint