Tác giả Lục Bảo

Làm mới khung ảnh cũ cho góc nhỏ thêm ấn tượng

Làm mới khung ảnh cũ cho góc nhỏ thêm ấn tượng

Với những khung ảnh cũ kỹ, sờn màu thời gian, bạn có thể mang đến vẻ đẹp độc đáo, đặc biệt cho chúng với các ý tưởng sáng tạo khác nhau.