Tác giả Lê Yến

Trung thu, gặp nghệ nhân của những chiếc đèn kéo quân kỷ lục

Trung thu, gặp nghệ nhân của những chiếc đèn kéo quân kỷ lục

(Em đẹp) - Có một người đàn ông xấp xỉ 60 tuổi vẫn cần mẫn với những chiếc đèn kéo quân mỗi mùa Trung thu về.