• 13:01 22/12/2015
    Kim Hyun Joong kiểm tra ADN để nhận "con rơi"
    Emdep.vn - Kết quả ADN đã xác thực mối quan hệ giữa Kim Hyun Joong và con trai bạn gái cũ là cha con. Vụ kiện cáo giữa Kim và bạn gái cũ bị anh đánh đập vẫn tiếp tục.