• Trang chủ»
  • nha quan - Tổng hợp các tin về chủ đề nha quan
  • 07:48 18/03/2017
    Xôn xao nhà quan huyện đón dâu bằng trực thăng riêng
    Emdep.vn - Ngày con ông Hợp lấy vợ, mẹ ông Hợp cho máy bay trực thăng riêng của gia đình đi đón dâu. Khi về đến huyện Thanh Trì, bà lệnh cho máy bay bay vài vòng trên bầu trời, ở đâu có điền sản của gia đình thì bay đến đó.