• 11:00 26/06/2015
    Nữ trang tiết lộ tính cách bạn
    Emdep.vn - Bạn thuộc tuýp nào? Mê vòng vèo Bohemian, trang sức bạc Thái hay những viên hồng ngọc long lanh rực rỡ? Hãy cẩn thận, chúng sẽ nói với thế giới bạn là ai.